The Rogues

In mei 2015 werd de stichting van waaruit THE ROGUES opereren opgericht. De naam THE ROGUES is geïnspireerd door het bekende verhaal van Robin Hood en verwijst naar onze missie: het in steeds wisselende maar nauwe samenwerking met onafhankelijke makers die durven projecten te realiseren die dicht bij de samenleving staan. Het is de wens van THE ROGUES om steeds als groep te opereren, de makers zichtbaar te maken en gezamenlijk belangrijke, verborgen verhalen over het voetlicht te brengen.